‘PR’


Svenska Spel minskar på marknadsföring och PR

21 juli 2010

{I Svenska Spels senaste delårsrapport går det att läsa att de minskat på reklam- och PR-investeringar.} Det här har enligt rapporten lett till ett ökat rörelseresultat.