‘Dave Sands’


Brunson 10 är nu åtta

22 juli 2010

{Doyle Brunson ville testa några unga talanger under årets WSOP för att se vilka som kunde plats i Brunson 10.} Nu är det klart att Dave Sands och Dan Kelly

… Läs mer…