‘Brian Townsend’


Ska jungleman12 anta Dwans “durrrr challenge” på Full Tilt Poker?

20 juli 2010

I en session mot jungleman12 pratade Tom ”durrrr” Dwan om att de två skulle mötas i durrrr challenge på Full Tilt Poker. Jungleman12 frågade om inte Brian Townsend stod näst

… Läs mer…Jungleman12 nästa person i durrrr Challenge?

19 juli 2010

{I en chatdialog på highstakesborden frågade durrrr jungleman12 om han ville ta durrrr Challenge.} På frågan om inte Brian Townsend stod i tur så svarade durrrr att han kunde köra

… Läs mer…